علائم پارگی تاندون عضله دوسر بازو

علائم پارگی تاندون عضله دوسر بازو

نویسنده : دکتر محمد باقری
۱۳۹۸/۰۳/۲۰
0 نظرات

پارگی تاندون عضله دوسر بازو در ناحیه شانه چه علائمی دارد
تاندون بلند عضله دوسر بازویی در ناحیه شانه ممکن است بدنبال بلند کردن جسم سنگینی بطور ناگهانی پاره شود. این پارگی موجب بروز علائمی نزد بیمار میشود. مهمترین علائمی که پس از پاره شدن سر بلند عضله دوسر بازویی ایجاد میشوند عبارتند از :

احساس درد شدید و ناگهانی در بالای بازو و جلوی شانه
شنیدن ناگهانی یک صدا در ناحیه بازو در زمان پاره شدن تاندون
گرفتگی شدید عضله دوسر بازو بدنبال فعالیت شدید بدنی
خونمردگی در جلوی بازو که در چند روز اول وسعت آن بیشتر میشود
درد و حساسیت در جلوی شانه
ضعف عضلانی در ناحیه شانه و بازو
مشکل بودن چرخاندن ساعد. چرخش ساعد به بیرون هم ضعیف میشود و هم هنگام انجام آن درد بیمار شدیدتر میگردد
برجسته شدن عضله در قسمت پایین جلوی بازو. به دنبال پارگی به نظر میرسد که عضله در قسمت پایین و جلوی بازو جمع شده است.